Rodinné centrum Krumlík

 

Nejsme jenom Krumlík! Jsme ICOS Český Krumlov, o.p.s. Kromě Rodinného centra ICOS v Českém Krumlově provozuje Osobní asistenci, Podporu rodin a dětí v ohrožení, Bezplatnou poradnu mezi paragrafy, Dobrovolnické centrum a Preventivní programy Spirála.

Vznik Rodinného centra Krumlík byl podpořen z prostředků Evropského sociálního fondu. Tento projekt byl realizován neziskovou organizací ICOS Český Krumlov od 1.1.2011 do 31.12.2013. Více o tomto projektu níže na této stránce.

Základní údaje o projektu

Název projektu: Rodinné centrum Český Krumlov
Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.4.04/54.00167
Období realizace: 1.1.2011 - 31.12.2013
Realizátor projektu: Informační centrum občanského sektoru Český Krumlov, o.s. (ICOS Český Krumlov, o.s.)
Koordinátor-projektový manažer: Mgr. Ingrid Jílková 

Cíl a stručný obsah projektu:

Hlavním cílem projektu je pomoc rodičům při slaďování profesního a rodinného života - tj. realizovat v regionu chybějící služby, které umožní rodičům pečujícím o své děti věnovat se dále profesi, a to ať už na zkrácený úvazek nebo v podobě přípravy návratu na trh práce. KONKRÉTNÍM CÍLEM JE ZAJISTIT KOMPLEXNÍ SLUŽBY PODPORY RODIČŮ (OTCŮ I MATEK) S DĚTMI PROSTŘEDNICTVÍM VZNIKU A PROVOZU RODINNÉHO CENTRA V ČESKÉM KRUMLOVĚ.

Mezi hlavní služby a aktivity projektu patří služby péče o děti (hlídání dětí do 6ti let věku), odborné, vzdělávací a osvětové akce pro rodiče s dětmi i širší veřejnost. Mimo vlastní projekt financovaný z ESF bude Rodinné centrum zajišťovat i další akce pro rodiče s dětmi, například jednorázové akce jako jsou besídky, výlety, burzy pro rodiče s dětmi apod. Čas bude vyhrazen i pro tzv. volnou hernu a "kavárničku", kdy je prostor Amálky otevřen bez organizování programu. Součástí projektu je i realizace doplňkových aktivit se záměrem motivovat a aktivizovat rodiče (i zaměstnavatele) k využívání nástrojů pro slaďování profesního a rodinného života. Cílem tak je zacelit mezeru ve službách a aktivitách, jejichž nedostupnost v regionu znesnadňuje rodičům s dětmi návrat na trh práce.

 

Hlavní aktivity a služby projektu:

  • Služby péče o děti (hlídání dětí do 6 let věku) jako stěžejní aktivita realizovaná v souladu se zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, kdy rodič získá čas na výkon práce či na činnosti připravující na návrat na trh práce.
  • Podpůrné aktivity pro služby RC (péče o děti): vzdělávací, poradenské a odborné aktivity pro podporu rodičů dětí s cílem podpory kompetencí rodičů - jak profesních, tak rodičovských, doplněné o širokou škálu dalších akcí pro rodiče s dětmi.
  • Osvěta a informovanost zaměstnavatelů i širší veřejnosti s cílem podpořit v regionu využívání nástrojů pro slaďování pracovního a rodinného života (flexibilní prac. doba, firemní školka ad). Aktivita zahrnuje i tvorbu metodiky pro zavedení této praxe v regionu.

V rámci projektu hodlá rodinné centrum spolupracovat i s dalšími organizacemi v regionu, které se věnují podpoře rodičů s dětmi.

 

 

 
Od roku 2016 funguje v RC Krumlík dětská skupina, jejíž vznik a další financování bylo v letech 2016 - 2022 podpořeno z prostředků Evropského sociálního fondu, operační program Zaměstnanost. Více o projektu zde.

 

Podporovatelé RC Krumlík

  • Město Český Krumlov
  • Nadace barokního divadla zámku Český Krumlov
  • JČK
  • MPSV

 

 

 

Celá řada aktivit RC Krumlík funguje se zapojením dobrovolníků. Dobrovolníci pomáhají rodinnému centru s vedením Volné herny, při jednorázových akcích (Pohádkový les, Mikulášská nadílka,...), s péčí o děti nebo s údržbou prostor centra.

Podpořit nás můžete i finančním darem.

Kalendář RC Krumlík:
Kontakty RC Krumlík
Rodinné centrum Krumlík
Urbinská 184
381 01 Český Krumlov
telefon: 774 292 622
e-mail: krumlik@krumlov.cz
Podporují nás:

Jsme na FACEBOOKu
© 2001, 2015 ICOS Český Krumlov - all rights reserved.
Realizoval: WA.cz