Můžete nám pomoci...

...naplňovat poslání Rodinného centra Krumlík, kterým je vytvářet, podílet se a provozovat komplexní služby na podporu rodin, protože rodina je pro většinu z nás tím nejcennějším a nejdůležitějším co máme.

Chci darovat finanční dar

 

Proč potřebujeme vaši podporu?

Rodinné centrum Krumlík poskytuje své služby od roku 2011. Provoz dětské skupiny je částečně hrazen z Evropských sociálních fondů. Na část našich aktivit přispívá město Český Krumlov a další sponzoři. Poradenské aktivity hradí z velké části MPSV. Přesto nám zbývá mnoho běžných výdajů (nájemné, elektřina, opravy, vybavení apod.), které musíme platit z vlastních zdrojů.

RC Krumlík je v místě jedinečnou službou, která svým charakterem nabízí opravdu
širokou síť kvalitních služeb:

  • služba hlídání dětí - přispíváme k tomu, že se rodiče mohou alespoň částečně opět zapojit do práce
  • vzdělávací a odborné služby  - rozšiřujeme obzory jak v oblasti rodičovských, tak pracovních a dalších oblastí života
  • poradenské služby - pomáháme tam, kde se vyskytuje nějaký problém
  • volnočasové - vytváříme přátelský prostor nejen pro smysluplné trávení volného času, ale také prostor ke vzájemnému setkávání
  • jednorázové aktivity na podporu komunity - pravidelné akce na oslavu dne otců, Pohádkový les apod.

Vaším darem nám pomůžete naše služby nejen zachovávat, ale také rozšiřovat.

Za Vaši podporu upřímně děkujeme.

 

 

Kalendář RC Krumlík:
Leden 2022
      1  2 
 4  5  6  7  8  9 
 11  12  14  15  16 
 20  21  22 
 26  28  29  30 
      
Kontakty RC Krumlík
Rodinné centrum Krumlík
Urbinská 184
381 01 Český Krumlov
telefon: 774 292 622
e-mail: krumlik@krumlov.cz
Podporují nás:

Jsme na FACEBOOKu
© 2001, 2015 ICOS Český Krumlov - all rights reserved.
Realizoval: WA.cz