Můžete nám pomoci...

...naplňovat poslání Rodinného centra Krumlík, kterým je provozovat a rozvíjet v Českém Krumlově služby na podporu rodin, protože rodina je pro většinu z nás tím nejcennějším co máme.


 

Chci darovat finanční dar

 

Proč potřebujeme vaši podporu?

 

Rodinné centrum Krumlík existuje od roku 2011. Na část našich aktivit přispívá město Český Krumlov a další podporovatelé. Poradenské aktivity a dětskou skupinu hradí z velké části MPSV. Přesto nám zbývá mnoho běžných výdajů (nájemné, elektřina, opravy, vybavení apod.), které musíme platit z vlastních zdrojů.

RC Krumlík je v místě jedinečnou službou, která svým charakterem nabízí opravdu
širokou síť kvalitních služeb:

  • dětská skupina - přispíváme k tomu, že se rodiče nejmenších dětí mohou alespoň částečně opět zapojit do práce
  • příměstské a pobytové tábory - zabavíme děti v období prázdnin a umožníme tak rodičům v klidu pracovat
  • vzdělávací a odborné služby  - rozšiřujeme obzory v oblasti rodičovských kompetencí
  • poradenské služby - pomáháme tam, kde se vyskytuje nějaký problém
  • volnočasové aktivity - vytváříme přátelský prostor nejen pro smysluplné trávení volného času, ale také prostor ke vzájemnému setkávání
  • jednorázové aktivity na podporu komunity - pravidelné akce pro rodiny s dětmi jako Pohádkový les, Mikulášská nadílka apod.

Vaším darem nám pomůžete naše služby nejen zachovávat, ale také rozšiřovat.

Za Vaši podporu upřímně děkujeme.

 

 

Kalendář RC Krumlík:
Kontakty RC Krumlík
Rodinné centrum Krumlík
Urbinská 184
381 01 Český Krumlov
telefon: 774 292 622
e-mail: krumlik@krumlov.cz
Podporují nás:

Jsme na FACEBOOKu
© 2001, 2015 ICOS Český Krumlov - all rights reserved.
Realizoval: WA.cz