NĚŽNÁ NÁRUČ RODIČŮ

11.10.2019, 16:00 - 19:00

 

Seminář vedený lektorkou proškolenou v Institutu vzdělávání Evy Kiedroňové.

Cílem semináře „Něžná náruč rodičů“ je:

-  informovat rodiče o způsobu naplnění potřeb dítěte, které vyplývají z podmínek, ve kterých žilo v nitroděložním životě, o významu nastavení denního režimu a rituálů a o zásadách i způsobu manipulace a komunikace s dítětem v souladu s jeho potřebami a psychomotorickou vyspělostí

-  naučit rodiče manipulovat s dítětem v průběhu celodenní péče o ně v souladu s jeho potřebami, vývojovými možnostmi i nejnovějšími poznatky v oblasti psychomotorického vývoje.

Součástí semináře bude ukázka práce s dětmi různého věku a praktický nácvik s pomůckami a panenkou.

Lektorka: Dagmar Nedvědová

Cena: 480 Kč, sleva pro páry 800 Kč/pár

Omezený počet míst, nutná rezervace na e-mailu krumlik@krumlov.cz

Během semináře je možné zajistit hlídání dětí zdarma - nutná rezervace předem.

 

Aktivity projektu „Rodinné centrum Krumlík“ jsou podpořeny z dotačního programu Rodina a ochrana práv dětí MPSV.

 

 

   

Kalendář RC Krumlík:
Říjen 2019
  4  5  6 
 12  13 
 18  19  20 
 25  26  27 
   
Kontakty RC Krumlík
Rodinné centrum Krumlík
Urbinská 184
381 01 Český Krumlov
telefon: 774 292 622
e-mail: krumlik@krumlov.cz
Podporují nás:

Jsme na FACEBOOKu
© 2001, 2015 ICOS Český Krumlov - all rights reserved.
Realizoval: WA.cz